Sepet

Mağaza Sözleşmesi

SÖZLEŞME KILAVUZU

-  Cari açılışını takip eden 10 iş günü içinde ıslak imzalı sözleşmenin aslını ve imza beyannamesinin/ sirküsünün fotokopisini kargo ile göndermeniz gerekmektedir.

-  Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır.

-  Sözleşme çıktısı boş A4 kağıdına alınmalıdır.

A.Kargo Gönderim Bilgileri

1)     Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız.

a.     Islak imzalı sözleşmenizi "Darıca Mah. Darıca Blv. 38/A Parlayan Apt.” adresine “Buğra Parlayan” adına göndermelisiniz.

b.     Kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır. Aksi halde kargonuz geri gönderilecektir.

B.Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Islak imzalı sözleşmenin aslı ile beraber imza beyannamesinin/sirküsünün fotokopisini göndermeniz gerekmektedir.

4)     Şahıs şirketiyseniz;

a.     Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır.

b.     Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

5)     Limited, Anonim, Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz;

a.     Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b.     Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c.     Kaşenizde şirket ticari unvanı ve VKN yer almalıdır.

d.     Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz, şirket türünüze özel evrakları da göndermeniz gerekmektedir.

6)     Adi ortaklık şirketiyseniz;

a.     Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b.     Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c.     Kaşenizde şirket ticari unvanı ve VKN yer almalıdır.

d.     VKN' niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad - Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileri yazılmalıdır.

e.     Ortaklık sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.

7)     Kolektif şirketiyseniz;

a.     Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.

b.     Sözleşmenin her sayfasının altında yer alan dikdörtgen alanlar kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

c.     Kaşenizde şirket ticari unvanı, VKN ve şirketin kolektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır.

d.     Kolektif esas sözleşmenizin fotokopisini de göndermeniz gerekmektedir.


 

1.         TARAFLAR


 SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ


2021_v21


İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Darıca Mah. Darıca Blv. No. 38/A Akçaabat/TRABZON adresinde bulunan ELEKTROYOU-BUĞRA PARLAYAN ile diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ELEKTROYOU ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platformda sunulan ELEKTROYOU hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, ELEKTROYOU tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, ELEKTROYOU da Satıcı’ nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’ yı faydalandırmak istemektedir. Satıcı, işbu Sözleşme ile Elektroyou’ yu, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Elektroyou’ ya yapılması ile Alıcıların  ödeme  yükümlülüğünden  kurtulmuş  olacağını, ayrıca  kendisine  bir  ödeme  yapmakla  yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

2.         TANIMLAR

Platform : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları ELEKTROYO-BUĞRA PARLAYAN’ a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler" in sunulmakta olduğu elektroyou.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.


Hizmet/ Hizmetler


: Satıcılar’ın ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla ELEKTROYOU tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.


Alıcı             :    Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı           :    Platform üzerindeoluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.


Tedarikçi Portal


: Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.


İş günü : Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3.          SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da ELEKTROYOU tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’nın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ELEKTROYOU işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara ürün/hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.          TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Cari Entegrasyon İçin Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgelereksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ELEKTROYOU’ nun Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2.  Satıcı, her bir mal için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servislistesi ile satınalmabelgesi üzerinde yazan ve/veya mal ile birlikteteslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, malın ambalajı içerisinde teslim etmek yükümlülüğündedir. Elektroyou’nun Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin kargo kutusunun içerisinde olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır.

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle ELEKTROYOU’nun herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.  Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veyagereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.  Satıcı, her türlü reklamve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekliteknik altyapının oluşturulması için ELEKTROYOU ile tam birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ELEKTROYOU münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.5.  Satıcılar Platform’da satışa çıkardıkları ürün özelliklerini tam, doğru bir şekilde yazmaları ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir. Görsellerin Satıcı tarafından ELEKTROYOU’ya verilmesi halinde Satıcı ürün görsellerinin5846 sayılı Fikirve Sanat EserleriKanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halindeFSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın ELEKTROYOU’ya üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.  Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelikher türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı, aksi halde ELEKTROYOU ’nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.  Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukukaaykırılık yaratmayacağını, hak ihlalinesebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesive satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekliolarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerinteşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.8.  Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portal’de ELEKTROYOU aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, ELEKTROYOU’nun bu fiillerden doğan zararlarını karşılamaklamükelleftir.

4.9.  ELEKTROYOU, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. ELEKTROYOU, bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla ELEKTROYOU’nun ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin ELEKTROYOU tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.10.  Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ELEKTROYOU tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. ELEKTROYOU, Platform’un tam ve gereğigibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapmahakkına sahiptir. İşbu amaçla ELEKTROYOU, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.

4.12. 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

Ürün Bedeli satın alma anında Satıcıadına ELEKTROYOU tarafından Alıcı’dan tahsil edilecekve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.


4.13.    Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. ELEKTROYOU, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıyaalabilir veya üyeliğeson verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda ELEKTROYOU’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, ELEKTROYOU’nun herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.14.  Satıcı, işbu Sözleşme koşullarını ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikaları ihlal etmesi ve bu ihlalin sonucunda ELEKTROYOU’nun zarara uğraması ihtimali olması halinde ELEKTROYOU’nun gerçekleşen ihlalden itibaren makul süre boyuncaişbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıyaalma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15.  Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, ELEKTROYOU’nun işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayıher türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.16.  Satıcı, Alıcı’yla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Platform’dan ileteceği, kendisiyle her ne surette olursaolsun Platform dışında iletişime geçme ve/veya Alıcı’nın Platform dışında satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecek, her ne surette olursa olsun Alıcılar’la Platform dışında herhangi bir hukuki ilişki kurmayacak, herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmeyecektir. Satıcı ELEKTROYOU’nun bilgisi olmaksızın her ne surette olursa olsun Alıcı’larla iletişime geçmeyecektir. Şu kadar ki Alıcılar’ın doğrudanSatıcı’ya ait alışverişkanallarından iletişime geçmesiişbu maddenin istisnasıdır.

4.17.  ELEKTROYOU tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebepleüyeliğinin askıya alınmasıveya üyelikten çıkarılarak bir daha ELEKTROYOU platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.18. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer VergisiKanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereğigibi yerine getirmemesi sebebiyleELEKTROYOU’nun uğradığı zararlarve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakatbunlarla sınırlı olmamaküzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder.

4.19.  Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve ELEKTROYOU tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler ELEKTROYOU tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Şu kadar ki, Taraflar’ca aksi yönde bir anlaşma olmaksızın ELEKTROYOU fiyat ve stok bilgilerini değiştiremez. Satıcı, maliyetine ELEKTROYOU’nun karşılaması şartıyla ELEKTROYOU’nun Satıcı’nın onayına tabi olmaksızın her zaman kampanya düzenleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.20.  Satıcı ayrıca öncesinde ELEKTROYOU’nun yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyonmalzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı, Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süre boyunca ELEKTROYOU’yu ve ELEKTROYOU’ya ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve ELEKTROYOU’nun ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşmetahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyi niyet ve dürüstlükilkelerine uyacağını, haksızrekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ihlali halinde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

4.21.  

 

Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluylaİşlenen Suçlarla MücadeleEdilmesi Hakkında Kanuna,6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, ELEKTROYOU’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ELEKTROYOU’yu her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde ELEKTROYOU’nun uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22.  Satıcı, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüneuygun şekilde paralelithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak)ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünlerolduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunuve/veya ürünleri es er sahibinin rızasıile Platform’da satışasunduğunu, üçüncü kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, ELEKTROYOU’nun ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, ELEKTROYOU’ya ürünlerle ilgili herhangibir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhalbu durumu ortayakoyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal ELEKTROYOU’ya temin edeceğini aksi halde ELEKTROYOU’nun Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı; satılan ürünlere ilişkin üçüncü kişi taleplerine istinaden Satıcı’nın ilgili bilgi ve belge ile fatura silsilesini ELEKTROYOU’ya temin edememesi halinde, ELEKTROYOU’nun satılan ürünlere ilişkin tespit edilen son ihlalinden, son üçüncü kişi talebinden ve/veya tüketici şikayetinden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23.  ELEKTROYOU tarafından Satıcı’nın Platform’da orijinal olmayan ürünleri satışa sunduğunun tespit edilmesi halinde, Satıcı ELEKTROYOU’ya 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şarta ek olarak Satıcı,ELEKTROYOU’nun bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekleyükümlü olup, ELEKTROYOU’nun işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

4.24.  Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın ELEKTROYOU tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, ELEKTROYOU’nun işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25.  Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halindeürün iadesini kabul edip etmeyeceğini ELEKTROYOU’ya 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, ELEKTROYOU tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını ELEKTROYOU’ya iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde ELEKTROYOU tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. ELEKTROYOU işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

 

 

 

 

 

 


4.26.  Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satınaldığı ürünleri 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkınınolduğunu, cayma hakkınedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27.   Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde ELEKTROYOU uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. ELEKTROYOU bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

 

5.         SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ELEKTROYOU, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

6.          GİZLİLİK

6.1.  Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

6.2.  Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7.          KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.   Satıcı veri işleyen sıfatı ile ELEKTROYOU ile paylaşabileceği edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.  Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı ELEKTROYOU adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve ELEKTROYOU’nun tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, ELEKTROYOU’nun belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette üçüncü kişilere aktarılması halinde işbu 7. maddedeki yükümlülüklerden üçüncü kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak ELEKTROYOU’nun menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusundaELEKTROYOU’yu derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği ELEKTROYOU’ya vermeyi ve ELEKTROYOU ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangibir talebe ilişkin olarak ELEKTROYOU tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıylauygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelikgerekli her türlüteknik ve idari tedbirleri almayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme herhangi bir sebeple soma erse dahi yürürlükte kalacaktır.

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

 

 

 

 

 8.          MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşmeile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde ; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmemedurumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlariçin diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapıve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.          SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10.       DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ELEKTROYOU’nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ELEKTROYOU’nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11.      UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde TRABZON Mahkemeleri yetkilidir.

12.       KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ELEKTROYOU’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.       BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadeningeçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14.       BİLDİRİM

Satıcı ve ELEKTROYOU, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadelitaahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

15.       DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Taraflar’ca yarı yarıya karşılanacaktır.

16.       YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 6 (altı)ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcıtarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER:

EK1: Cari Entegrasyon Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal Şartlar

EK4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

EK5: Vade ve Komisyon Tablosu

EK6: Satıcı Bilgi Formu

 

ELEKTROYOU - Buğra PARLAYAN

SATICI

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

     İmza Beyannamesinin/Sirküsünün Fotokopisi

     Vergi Levhası Fotokopisi

     Şirket türünüz bazında da aşağıdaki belgeleri iletmelisiniz.

o    Adi Ortaklık için Ortaklık Sözleşmesi

o    Vakıf için Vakfın Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiğini Gösteren Resmi Belge ve Vakıf Senedi

o    Dernek için Derneğin Tüzel Kişiliğinin Devam Ettiğini Gösteren Resmi Belge ve DernekTüzüğü

o    Kooperatif için Kooperatif Sözleşmesi

o    Kolektif için Kolektif Sözleşmesi

o    Komandit için Esas Sözleşme

 

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ELEKTROYOU’da olacaktır. Satıcı işbu Sözleşme’deki tüm eklerin kaşeli ve imza yetkilileri tarafından imzalanmış orijinal kopyasını Platform üzerinden duyurulan süre içerisinde ELEKTROYOU’ya iletmekle yükümlüdür.

 

 EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

 


Airbag ve ekipmanları                        Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar


Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri


 


Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler


Sahte veya Replika ürünler

Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik

Hesapları


Alkollü içecekler                                Şans oyunları biletleri                        Elektrikli Kaykay

Ateşli silahlar ve bıçaklar                   Telsiz ve komünikasyon cihazları        Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret

platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları


Askeri teçhizat                                  TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

 

 

Tütün mamulleri & Elektronik


Taşıtların yönetim istemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat


Canlı hayvan

Çalıntı     mallar,     seri     numarası çıkarılmış ürünler


sigaralar                                           Emniyet kemeri adaptörü

Uyuşturucu maddeler                        Reçeteli ilaçlar, Lensler, her türlü Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler


Dinleme cihazları                               Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler


 

gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri


Hisse senedi, tahvil, bono                  Yanıcı ve patlayıcı maddeler               Yasaklı Hayvan Türleri


İnsan ve diğer canlı organları             İlaç   testlerini geçmeye yönelik

yardımcı maddeler

Kaçak ve ithalatı yasak ürünler           Web     ortamında     saldırma     ve

program kırma yazılımları Kopya ve bandrolsüz ürünler  Mucizevi Tedavi Ürün veya

Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imzaPromosyon ürünleri Pornografik içerikli malzemeler Radar dedektörleri


Kültür ve tabiat varlıkları                   Kişilik Hakları                                    Maymuncuk ve kilit açıcılar

 


EK-3: Finansal Şartlar

 

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak komisyon bedeli Platform üzerinden duyurulan oranlardır.

Satıcı,mücbir sebep halleridışında ve aksi belirtilmediği süreceürünü taahhüt ettiği süredeAlıcı’ya ulaştırılmak üzere kargoya vermek durumundadır. Satıcı’nın ürünleri teslim edememesi halinde sipariş içerisindeki iptal ederek teslim etmediği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdakitabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. ELEKTROYOU işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 

Tedarik Edilemeyen Ürünlerin

Toplam Tutarı

Cezai Şart Tutarı

0 - 49,99 TL

10 TL

50 TL - 499,99 TL

25 TL

500 TL - 999,99 TL

50 TL

1000 TL - 1999,99 TL

100 TL

2000 TL - 4999,99 TL

200 TL

5000 TL ve üzeri

300 TL

 

Satıcı’nın, ELEKTROYOU’nun herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine ürünü teslim etmemesi halinde sipariş içerisindeki gecikmeli teslim ettiği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir.

 

Gönderi İçerisinde Gecikmeli Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı

Cezai Şart Tutarı

0 - 49,99 TL

10 TL

50 - 499,99 TL

25 TL

500 TL ve üzeri

50 TL

 

Satıcı’nın işbu Ek-3 Finansal Şartlar’da kararlaştırılan sürede ürünü kargoya vermemesi halinde siparişi Platform üzerinden iptal etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satıcı bu yükümlülüğünü yerinegetirmez ve kararlaştırılan günden 5 (beş) gün geçmesine rağmen iptali gerçekleştirmez ise, ELEKTROYOU derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin siparişi Satıcı nam ve hesabına iptal ederek Satıcı’nın tedarik edemediği ürün başına “Tedarik Edilemeyen Ürünlerin Toplam Tutarına” göre tedarikedememe cezası ve “Gönderiİçerisinde Gecikmeli Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarına” göre ise gecikme cezası talep etme hakkına sahiptir. Satıcı cezai şartlara ek olarak ELEKTROYOU’nun bu kapsamda uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. ELEKTROYOU ayrıca işbu cezai şart tutarlarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

Satıcı,işbu Ek-3 FinansalŞartlar’da yer verilentüm cezai şartların bir sipariş iki ya da daha fazla gönderimile iletilmesi halinde cezai şart hesaplamalarının her bir gönderim için ayrı ayrı yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


Satıcı’nın ürünleri gereği gibi teslim edememesi durumunda (kusurlu, eksik, ayıplı, hasarlı ve benzeri) sipariş içerisindeki gereği gibi teslim etmediği ürünlerin net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. ELEKTROYOU işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.


Gönderi İçerisinde Eksik/Kusurlu Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı

Cezai Şart Tutarı

0 - 199,99 TL

10 TL

200 TL - 499,99 TL

25 TL

500 TL - 999,99 TL

50 TL

1000 TL ve üzeri

100 TL

Satın alınan malın insan sağlığını ve vücut bütünlüğünü tehdit eden bir kusuru bulunması (ayakkabıdan çivi çıkması, ürünün patlamasıvb.) halinde ürün/sipariş tutarından bağımsız şekildeher bir ağır kusurluürün gönderimi için Satıcı’ya 100 TL cezai şart uygulanır.

Ürünün üzerinde yer alan fiziksel fiyat etiketindeki tutarın ürünün Platform’daki satış fiyatından düşük olması ve Alıcı tarafından ilgili durumun şikayete konu edilmesi halinde, Satıcı’ya Alıcı nezdinde meydana gelen memnuniyetsizliğin giderilmesi amacıyla kullanılmak üzere 10 TL tutarında cezai şart uygulanır.

Satıcı’nın, Müşteri’nin sipariş ettiği üründen farklı bir ürün göndermesi durumunda farklı gönderilen ürünlerin toplam net satış bedelinin toplamına karşılık gelen aşağıdaki tabloda belirtilen ceza tutarlarını ödeyecektir. ELEKTROYOU işbu madde kararlaştırılan cezai şart tutarını Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 

Yanlış Gönderilen Ürünlerin Toplam Tutarı

Cezai Şart Tutarı

0 - 49,99 TL

10 TL

50 TL - 499,99 TL

25 TL

500 TL - 999,99 TL

50 TL

1000 TL - 1999,99 TL

100 TL

2000 TL - 4999,99 TL

200 TL

5000 TL ve üzeri

300 TL

Alıcı’nın sepetine birden fazla satıcıya ait ürün eklemesi sonucu ortaya çıkacak ek kargo maliyetleri, Satıcı’ya Tedarikçi Portal’dan duyurulan bedellerüzerinden fatura edilecektir. ELEKTROYOU işbu fatura bedellerini Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

ELEKTROYOU tarafından belirlenecek Alıcı’lara özel “kargo bedava” kampanyaları dahil olmak üzere herhangi bir limit olmaksızın, Satıcı, satılan ürünlerin Alıcı’ya teslimi ve iade halinden kaynaklı tüm kargo bedellerinden sorumludur. ELEKTROYOU kargo şirketlerine ödediği işbu bedelleri Satıcı’yafaturalandırarak Satıcı’nın herhangibir alacağından mahsup etme hakkına sahiptir.

 Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcı’ya teslim edilmesini takiben, ELEKTROYOU tarafından, Platform’dan duyurulan vade gününü takip eden ELEKTROYOU’nun ilk ödeme gününde Satıcı’ya ödenecektir. ELEKTROYOU, düzenleyeceği faturaları Satıcı’nın cari hesabına işlemeve mevcut borçbakiyesini netleştirme hakkınıhaizdir. ELEKTROYOU tarafından ödeme yapılmasına rağmenürün/hizmetin Alıcı tarafından iade edilmesi halindeSatıcı tahsil edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde cari hesabındaki herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

Bankaların ve ödeme kuruluşunun Satıcı’dan yapacağı hizmet kesintilerinden ELEKTROYOU’nun sorumluluğu olmayacaktır.

 Diğer Şartlar:

     Satıcı, Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren öncesinde ELEKTROYOU’nun herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine teslim edeceğini kabul,beyan ve taahhüteder. Şu kadar ki, Alıcı’ların iadeleri başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.

    

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


Satıcı ürünlerin kargo sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, ELEKTROYOU’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya taleptebulunmayacağını, ELEKTROYOU’yu en geniş şekildeibra ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.Satıcı işbu maddenin ELEKTROYOU üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda ELEKTROYOU’nun herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


     Ürünlerin taşımasının Taraflarca mutabık kalınacak lojistik firması tarafından yapılması halinde Satıcı; ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firmasıtarafından taşınması sırasındameydana gelen zarartutarında mutabık kalınmasıve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda ELEKTROYOU’ya taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve ELEKTROYOU’nun lojistik firmasından bedeli tahsil etmesi halinde kendisine ödeme yapabileceğini, ELEKTROYOU’nun bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüteder. Şu kadarki, Satıcı, lojistikşirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadanELEKTROYOU’ya fatura kesmesi halindeELEKTROYOU’nun bu faturayı 10 (on) günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, ELEKTROYOU’nun böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, ELEKTROYOU’ya herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde ELEKTROYOU tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firmasıtarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

     Satıcı’nın cari hesapta ELEKTROYOU’ya herhangi bir sebeple borçlu olması halinde ELEKTROYOU’nun, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğanalacaklarını öncelikle diğerborçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Satıcı, cari hesabının ELEKTROYOU nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde, ELEKTROYOU’nun alacağını Satıcı’ya bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde ELEKTROYOU’nun aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir.

Banka                                 : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Şube adı/kodu                   : AKÇAABAT

Hesap sahibi                       : BUĞRA PARLAYAN

IBAN                                   : TR75 0006 2000 6530 0006 2964 50

Vade farkı ve kargo faturasıELEKTROYOU tarafından Alıcı’yakesilecek olup hizmetkomisyonu ve cezai şart tutarları ELEKTROYOU tarafından Satıcı’ya fatura edilecektir.

    

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


Dijital ürün satışlarında Satıcı, Alıcı’ya ürünlerin Alıcı’ya tam ve gereği gibi iletildiği ve gönderilen kodların eksiksiz şekilde çalıştığını kanıtlayan tüm bilgi ve belgeleri ve güvenli şekilde tutulmuş log kayıtlarını ELEKTROYOU’ya iletmekle yükümlüdür. Aksi halde ELEKTROYOU’nun 4.27. maddeden doğan hakları saklıdır.


EK-4: Bilgilendirme ve Muvafakatname

 

BUĞRA PARLAYAN (“ELEKTROYOU.COM”) olarak kişisel veri gizliliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla imza yetkililerinin birtakım verileri ELEKTROYOU tarafından işlenmektedir.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında ELEKTROYOU veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile ELEKTROYOU; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kuruluüyelerine ait bilgileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim üçüncü kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Sözleşme kontrollerinin yapılabilmesi, imza yetkililerinin kontrolü, mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, ticari faaliyetlerinin ve Hizmetler’in geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

ELEKTROYOU Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

 

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: ELEKTROYOU’ya başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişiselverilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlarçerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, ELEKTROYOU ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza


Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ELEKTROYOU’nin meşru menfaati kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin yurtiçi ve yurtdışında olması nedeniyle bu sistemlerin sağlayıcı firma ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ederiz.


MUVAFAKATNAME

 

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımız a/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin bütünün tarafımıza uygulanmasını kabul ederim/ederiz.

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imzaEK-5: Komisyon ve vade tablosu

 

·         Marka Komisyon (KDV Dahil) alanında yer alan oranlar, ilgili markayı satan satıcılara otomatik olarak tanımlanır.

·         MarkaGrubu alanındaki markalarda satışınız yoksa Komisyon (KDVDahil) alanındaki oranlarla satışa devam edebilirsiniz.


 

 

 

 

Tüm kategoriler için komisyon oranı %9 olacaktır. Komisyon oranları KDV dahil satış fiyatlarınız üzerinden uygulanır. Satıcı ‘ ya yapılacak olan hakediş ödemelerinin vadesi 14 gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza 

EK PROTOKOL

 

1.         TARAFLAR

 

İşbu Ek Protokol (“Protokol”), Buğra Parlayan (“ELEKTROYOU”) ile online olarak onaylayan Satıcı (“Satıcı”) arasında imzalanmıştır. İşbu Protokol onaylandığı tarih itibariyle Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. ELEKTROYOU ve Satıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2.         KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

2.1.     Kişisel veri, Taraflar’ın çalışanlarına, müşterilerine ve/veya ELEKTROYOU sistemlerinde bulunan kişilere ait gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (“Kişisel Veri”). Satıcı, bu doğrultuda ELEKTROYOU tarafından kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin Kişisel Veri olduğunu, bu verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu husustaki sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler (hepsi birlikte “Mevzuat”) ve Sözleşme kapsamında, yalnızca Sözleşme amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2.2.     Kişisel Veriler,Satıcı tarafından münhasıranELEKTROYOU tarafından talep edilen hizmetinsunulması amacı ile işlenebilecektir. Kişisel Veriler’in anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, ELEKTROYOU’nun konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. Satıcı, Kişisel Veriler’i kendi nezdinde saklayacak olup üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafaaktarılması da dahil olmak üzereKişisel Veriler’in tarafından yurtiçive yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflararasında aksi yönde bir yazılımutabakat sağlanmadığı süreceyasaktır. Satıcı, KişiselVeriler’in anonim hale getirilerek kullanım veya aktarımının da bu kapsamda yasaklanmış olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikteKişisel Veriler’in kayıtlıbulunduğu her türlü medya ve ortamı ELEKTROYOU’ya imza karşılığı teslim edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir.

 

2.3.    Satıcı ELEKTROYOU ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya Seller Center veya ELEKTROYOU tarafından bildirilen herhangi bir yöntemle ELEKTROYOU sistemlerine aktardığı herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüteder. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra taraflarelde etme, kaydetme,depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 

Ø ELEKTROYOU tarafından bildirilen herhangi bir yöntemle ELEKTROYOU sistemlerine aktardığı kişiselverinin sahibi olan İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve rızasını almayı,

Ø Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmeyi,

Ø  

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

 ELEKTROYOU’yu ilgili kişinin her türlü talebinden beri kılmayı, ilgili kişinin tüm taleplerinden münhasıran sorumlu olmayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.4.     Satıcı KişiselVeriler’e gerek kendi personeli gerekseüçüncü taraflarca yetkisizbir şekilde erişilmesini ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

2.5.     Satıcı tarafından işbu Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından Satıcı sorumlu olacaktır. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Satıcı bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) ELEKTROYOU’ya bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için ELEKTROYOU tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

 

2.6.     Satıcı Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halindeoluşacak zararlardan münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır.

 

2.7.     Satıcı ELEKTROYOU tarafından kendisine iletilmesi halindeveri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri sahibinin herhangi bir şekilde doğrudan Satıcı’dan talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarakderhal (her halükarda ertesi günü) ELEKTROYOU’ya yazılı bildirimde bulunulacak ve ELEKTROYOU’nun talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

 

2.8.     Satıcı Sözleşmekapsamındaki Kişisel Veri işlemeleri bakımından ELEKTROYOU ve Kişisel VerileriKoruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. ELEKTROYOU, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya Satıcı’dan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Satıcı’nın Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Satıcı tarafından üstlenilecek olup, ELEKTROYOU’nin bu tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Satıcı’nın denetime izin vermemesi veya kendisinden talep edilen denetimi gerçekleştirmemesi halinde ELEKTROYOU, işbu Sözleşme ve Taraflar arasında yürürlükte bulunan diğer sözleşmeleri derhal geçerli olmak üzere feshedebilecektir.

 

2.9.     Satıcı Mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydanagelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Satıcı’nın süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Satıcı söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde tadilinigerçekleştirecektir. Değişiklik gerekenSözleşme hükmü, Taraflar’ca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

 

SATICI

 

Şahıs şirketi: Ad-soyad, TCKN, yetkili imza Diğer şirket türleri: Kaşe, yetkili imza

ELEKTROYOU – BUĞRA PARLAYAN


İşbu madde Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.